Organisatie

De organisatie van GLT-PLUS wil excelleren in het realiseren van haar visie en wordt gekenmerkt door een plezierige werksfeer, slagvaardigheid en transparantie. Het opbouwen van sterke relaties, lange termijn denken en efficiënt samenwerken met NAM en de individuele bedrijven van het consortium is essentieel voor het goed uitvoeren van de grote diversiteit aan uitdagende opdrachten.

Continue betrouwbare levering van gas door productie installaties die met het vorderen der jaren steeds intensiever zullen worden belast, volledige veiligheid voor de werknemers, milieu en omgeving zorgen voor het dynamische spanningsveld waarin GLT-PLUS opereert. De steun en specifieke expertise van alle partners van het consortium worden actief betrokken in de activiteiten, waardoor de naast individuele belangen van de partners ook de bedrijfsresultaten intensieve aandacht krijgen. Integrale kwaliteitszorg zorgt voor borging van het kwaliteitsniveau, waarbij zoeken naar verbeteringen voorop staat bij GLT-PLUS ( de lerende organisatie).

GLT-PLUS heeft er bewust voor gekozen om te opereren vanuit één operationele vestiging in Sappemeer. Een gedeelte van het personeel wordt geleverd vanuit de partnerbedrijven, tevens wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van lokale resources. Momenteel zijn er zo’n 700 personen, vanuit de operationele vestiging, de partner offices of op de lokaties, werkzaam voor GLT-PLUS. Aangezien dit alles zich in de Noordelijke provincies concentreert, levert GLT-PLUS een substantiële economische bijdrage, zowel direct als indirect, aan het Noorden.