SECOND STAGE COMPRESSION

Eind 2009 werd de renovatie van de gasproductielocaties van het Groninger gasveld  afgerond. Deze renovatie is uitgevoerd door het Stork GLT consortium. Tijdens deze renovatie zijn twintig locaties in het Groningen-veld gereviseerd, gemoderniseerd en voorzien van compressoren. Door het onttrekken van aardgas uit het Groninger gasveld wordt de druk in het veld steeds lager. Met als doel om de juiste afleverdruk aan Gasunie te garanderen en de productie op peil te houden, is tijdens renovatie op alle locaties een compressor geïnstalleerd (First Stage Compression). Begin 2010 werd het consortium door NAM gehonoreerd met een vervolgcontract en is de naam gewijzigd in GLT-PLUS.

Door gasproductie is de druk in het gasveld verder afgenomen en is een tweede compressor voor hetzelfde doel noodzakelijk. Op termijn zal het consortium GLT-PLUS een groot aantal van de 20 locaties uitrusten met de zogenaamde Second Stage Compression; de tweede compressor. Grote innovaties als de ‘double end drive’ en ‘active magnetic bearings’ worden hier toegepast.

Door de innovatiegraad in het Second Stage project is er voor gekozen dit concept eerst op één locatie toe te passen, namelijk Schaapbulten. Vervolgens volgt een uitgebreide test periode, waarna besloten wordt of dit concept voldoende geschikt is voor het uitrollen op de overige locaties. Alle lessen die tijdens het Schaapbulten project worden geleerd worden daarom nauwkeurig bijgehouden, zodat we de vervolglocaties zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.