Uitvoering

Execution wordt doorgaans uitvoering genoemd. En uitvoering is het laatste deel van een proces van Basis for Design t/m oplevering van de installatie aan NAM Operations. Execution zorgt voor de integratie van deze verschillende processen. Als onze klant zijn wensen en visie aan het papier toevertrouwd denkt Execution mee over de praktische en veilige uitvoerbaarheid van het design. Parallel hieraan wordt er gewerkt aan de budgettering van scope die in de executiefase uitgevoerd moet worden. Omdat voor de uitvoering gebruik gemaakt wordt van veel verschillende specialismen, worden in deze fase ook al werkzaamheden voor subcontractors bepaald.

In de detailed design fase geeft Execution invulling aan interface management. Interactie met engineering, procurement, commissioning, planning, maar zeker ook met NAM operations en de uitvoerende partijen binnen het consortium behoren tot de dagelijkse activiteiten van Execution. In de voorbereiding en uitvoering verschuift de aandacht van Execution van scopemanagement naar change control, expediting en delivery. Tijdens de uitvoering van scope heeft Execution een faciliterende taak. Belangrijke aandachtsgebieden in deze fase zijn flawless execution en budget control. T.b.v. deze fase heeft Execution in de voorbereiding de sitecondities (ketenpark, warehousing), V&G coordinatie en QC al georganiseerd.

Commissioning neemt de systemen over die door partners worden opgeleverd. Commissioning stelt installatiedelen in bedrijf en voert functietesten uit in nauwe samenwerking met NAM Operations. Vanaf het concept van de installatie, met de praktische configuratie die al heel vroeg bepaald wordt in design, werkt Execution tot en met oplevering aan een uiterst veelzijdig en interessant terrein.