GLT-PLUS hecht grote waarde aan Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

GLT-PLUS heeft als doel om ervoor te zorgen dat iedereen veilig thuis komt na een mooie werkdag.  We noemen dit Goal Zero. Medewerkers van GLT-PLUS werken samen om de veiligheid in de organisatie iedere dag te verbeteren. Dit gebeurd door met elkaar te benadrukken wat goed gaat, en wat punten ter verbetering zijn. Bij elke taak die wordt uitgevoerd worden risico’s geïnventariseerd en worden maatregelen getroffen om ongelukken te voorkomen.GLT-PLUS heeft een HSEW beheersplan waarin de werkwijzen staan beschreven om veilig te werken. Met dit beheersplan en met de verbeteringen die elke dag door GLT-PLUS medewerkers worden ingevoerd zorgen we ervoor dat iedereen op het einde van de dag veilig terug keren naar familie en vrienden. Meer informatie vindt u op www.gltplusgoalzero.com